Print in store

Print in store

«PRINT-I-BUTIKK-FORHANDLER»

 

Å bli en «Print-i-Butikk-Forandler» betyr at dere har tilgang på alle oppskriftene til Rilleruth i et helt år (løper fra 1. august 2021 til og med 31. juli 2022) for 3500 kr/per år. Da står dere fritt til å printe ut og selge så mange oppskrifter dere vil i løpet av den gitte tidsperioden. Tilgangen kan fornyes hvert år.

 

Retningslinjer til bruk:

  • Prisene på oppskriftene må samsvare med prisene Rilleruth har i nettbutikken.
  • Det skal fremgå av kvitteringen at kunden har betalt for oppskriften. Oppskriften kan for eksempel IKKE legges ved gratis i garnpakker.
  • Butikken kan kun selge fysiske oppskrifter som er printet ut i butikken. Oppskrifter kan IKKE sendes ut via mail. Alle kunder som ønsker et digitalt produkt skal henvises til Rilleruths salgssider.

 

Om dere har spørsmål eller ønsker en annen løsning ta gjerne kontakt på rilleruth@gmail.com.

 

//

 

"PRINT-IN-STORE-RETAILER"

 

If you become a "Print-in-Store-Retailer" you have access to all of Rilleruth's patterns for an entire year (runs from 1st of August 2021 until 31st of July 2022) for NOK 3,500 / per year. You are then free to print and sell as many patterns as you want during the given time period. The access can be renewed every year.

 

Guidelines for use:

  • Your prices must match the prices Rilleruth has in the online store.
  • The receipt must state that the customer has paid for the patterns. For example, the pattern can NOT be attached for free in yarn kits.
  • The store can only sell physical patterns that are printed out in the store. Patterns can NOT be sent by email. All customers who want a digital product must be referred to Rilleruth's sales pages.

 

If you have questions or want another solution, feel free to contact rilleruth@gmail.com.

    kr 3 500,00 Regular Price
    kr 1 750,00Sale Price